close PF2017

CAN I/O

Modul CAN I/O je programovatelný mikroprocesorový systém z řady
Modul CAN, který svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat. Tyto informace jsou předávány pomocí komunikační sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. CAN I/O lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB.