close PF2017

CAN I/O 01

Modul CAN I/O 01 je určen k distribuovanému sběru dat, ovládání a řízení technologických celků drážních vozidel.