close PF2017

BVH02

BVH02 je programovatelný mikroprocesorový systém z řady MODUL CAN, jedná se o modul určený k distribuovanému sběru dat a řízení technologických celků drážních vozidel. BVH02 svými výstupy ovládá akční členy aplikace a svými binárními vstupy se stará o sběr dat, v tomto případě se jedná o systém ovládání WC. Tyto informace jsou předávány pomocí sběrnice CAN do nadřazeného řídicího systému. BVH02 lze pro download nebo diagnostiku připojit k PC přes rozhraní USB. Je také vybaven displejem pro zobrazení diagnostických stavů a poruch.