close PF2017

BSV10

Zobrazovací panel BSV10 je určen především k použití v drážních aplikacích, kde slouží k zobrazování informace o stavu vodního hospodářství drážního vozidla. Zobrazuje informaci  o množství vody ve vodní nádrži a informaci o zaplnění odpadní nádrže pro WC.