close PF2017

BSV08

Zobrazovací panel BSV08 je určen především k použití v drážních aplikacích, kde slouží k zobrazování informace o stavu vodního hospodářství drážního vozidla. Zobrazuje především informaci  o množství vody ve vodní nádrži a informaci o zaplnění odpadní nádrže pro WC.