close PF2017

BSV07

BSV07  je určen pro signalizaci stavu naplnění odpadní nádrže. Množství  je signalizováno pomocí 2 LED diod ( 80 % a 100 %). Po stisku tlačítka se rozsvítí LED podle výšky hladiny. Zbylé signalizační zelené LED diody slouží k testu.