close PF2017

BSV06_V

Měřicí jednotka BSV06_V je řešena jako kompaktní měřicí modul vybavený mikroprocesorem, jehož hlavním úkolem je pomocí A/D převodníku změřit napětí z plovákového hladinoměru a tuto změřenou informaci o aktuální hladině vodní nádrže vyslat prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní
(MSV ONE-WIRE) směrem k stavoznakům BSV06_P.