close PF2017

BSV03, BSV04

BSV03 je určen pro signalizaci stavu vody ve vodojemech. Stav je signalizován pomocí 4 LED diod (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Po stisku tlačítka se rozsvítí LED podle výšky hladiny.