close PF2017

BKS11

Dálkový světlomet BKS11 s vysokosvítivými LED diodami je určen pro drážní vozidla. Jako zdroj světla je použito 10 vysokosvítivých LED diod v kombinaci s originálně navrženou optikou, aby splňovalo požadavky norem. BKS11 disponuje mimo řízení také diagnostiku LED diod a pomocí komunikační sběrnice nebo diagnostického výstupu může informovat o případném poruchovém či bezporuchovém stavu. BKS11 je vybaven seřizovacím systémem pro snadné nastavení světla do požadované polohy na voze. Světelné parametry světlometu splňují normu ČSN EN 151 53-1.