close PF2017

BKS04

Návěstní světlo BKS04 (červené, bílé, dvojbarevné) je určeno pro vnější osvětlení drážních vozidel. Jako zdroje světla jsou použity vysocesvítivé SMD LED diody v kombinaci s pokovenými odražeči. Světlo je osazeno podle typu 36 LED bíle barvy a 24 LED červené barvy. Každá LED je ovládaná a diagnostikovaná samostatně. V případě poruchy určitého počtu LED je signalizován poruchový stav na diagnostickém výstupu, který může být připojen do nadřazeného řídícího systému. Svítivost BKS04, bílé i červené barvy, je volitelná v několika stupních. Díky tomu bílé návěstní světlo vyhovuje parametrům pro použití jako nižší obrysové i horní obrysové světlo v tlumeném i netlumeném režimu a červené světlo vyhovuje parametrům pro použití jako koncové světlo. Použitá technologie svítidla zaručuje vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a nízké náklady na provoz a údržbu. V neposlední řadě svítidlo splňuje požadavky norem ČSN EN 15153-1, TSI 1302/2014 LOC&PAS a UIC 534 pro konvenční i vysokorychlostní vozidla.