close PF2017

BKL03

Klávesnice je elektronický komponent, sloužící pro zadávání požadované rychlosti a omezení poměrného tahu v systému automatické regulace rychlosti. Je určen pro zabudování  do řídícího stanoviště – pultu strojvedoucího drážního vozidla. S nadřazeným systémem komunikuje pomocí specifikované komunikace typu CAN.