close PF2017

BKL02

Klávesnice BKL02 je elektronický komponent, sloužící pro zadávání požadované rychlosti a omezení poměrného tahu v systému automatické regulace rychlosti.