close PF2017

BIS01

Jednotka digitálního hlásiče BIS01 je určena k řízení informačních systémů pro cestující. Umožňuje ovládání akustického i vizuálního informačního systému vozidla a zároveň slouží jako úložiště databází stanic i hlášení ve formátu mp3 potřebných k provozu informačního systému vozidla.