close PF2017

BCS01

Blok cyklovače stěračů BCS01, se vyrábí ve dvou variantách a to jak pro motory, které mají stále připojený mínus pól, tak pro ty se stále připojeným kladným pólem. V případě aplikace, kde je potřeba použít více cyklovačů, lze jejich chod synchronizovat. Výstup pro spínání motoru stěračů je na bázi polovodičů, čímž je dosaženo dlouhé životnosti cyklovače. Periodu cyklováni lze nastavit v kroku po 1s v rozmezí 3 až 60 s. Délka periody se nastavuje vypnutím a opětovným zapnutím IN1, doba kdy je IN1 v log. 0 je čas periody mezi spínáním motoru. BCS01 je v plastové krabičce, která je přizpůsobena pro montáž na 35mm DIN lištu.