close PF2017

Bbdgmsee

Realizace: 2012-2013
Počet: 62ks
Výrobce: ŽOS Trnava, Movo/Pars Nova a.s.
Provozovatel: České dráhy a.s.

Vozy Bbdgmsee jsou modernizovány ve společnostech ŽOS Trnava a Movo/Pars Nova.

MSV elektronika dodává pro modernizované vozy řízení vstupních dveří s elektrickým ovládáním, ovládání plošiny pro invalidy, řídící jednotku elektronického protismyku a ovládání magnetické brzdy.

MSV elektronika dodává bloky řízení elektricky ovládaných dveří Blok elektroniky 003 (řídící jednotka ECD07ecd_07), moduly ovládání zvedací plošiny pro inavlidy SOP02Rsop02_r a SOP02Vsop02_v, rozvaděče plošiny, řídící jednotku elektronického protismyku ASS06.1ass06_1, skříň magnetické brzdy s řídící jednotkou RMB01 a ovládáním pomocí jednotky Disply03.